Aktuality

Díky zmírnění mimořádných opatření bude vysvědčení předáno 30. 6. všem žákům v jejich kmenových třídách. Žáci, kteří se neúčastní dobrovolné docházky, musí přinést čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Přinášíme Vám základní informace o organizaci výuky 2. stupně od 8. června.

Každý ročník bude mít výuku dva dny v týdnu /viz. rozvrh v příloze/.

Začátek vyučování je tedy v 8:30, škola bude zpřístupněna v 8:15.

Všechny ročníky budou využívat pouze učebny ve 2. patře – 6. a…

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude ve středu 3. 6. školní jídelna mimo provoz.

Od 8. června se do lavic mohou vrátit i žáci II. stupně a to taktéž na základě dobrovolnosti. Školy jim mohou připravit vzdělávací aktivity na základě svých personálních a prostorových možností vycházejících ze současné situace. Po vyjádření zájmu absolutní většiny žáků a rodičů…

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude zítra 27. 5. školní jídelna mimo provoz.

K dobrovolné docházce od 25. 5. 2020 se nám do 18. 5. přihlásilo celkem 34 dětí. Vytvořili jsme z nich tedy 3 skupiny, do kterých jsme zařadili děti tímto způsobem – 1. skupina 1. a 2. ročník, 2. skupina 3. ročník a 3. skupina 4. a 5. ročník. První skupinu bude v dopoledních…

Vážení rodiče, v souladu s harmonogramem uvolňování krizových opatření se také naše škola 25. května otevře pro žáky 1. stupně. Vzdělávání ve škole je dobrovolné, i nadále bude probíhat distanční výuka. Děti ve škole i doma budou pracovat podle stejných učebních plánů, ale lze…

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Obsahem výuky bude tedy především učivo z předmětů přijímací zkoušky (Čj, M). Cílem není obnovit výuku v plném rozsahu…

Vzhledem k informacím ohledně dalšího trvání mimořádného stavu ve školství se pokusíme zprostředkovat každý týden v hlavních předmětech online konzultace vyučujících se svými žáky. V příloze najdete rozvrh této „výuky“. Snažte se dětem vytvořit v danou dobu vhodné podmínky, tzn…

Na dále trvající období mimořádné situace vyhlašuji mimořádný a dobrovolný úkol v podobě projektu na libovolné téma. Cílem projektu je přenést vědomosti a dovednosti získané v dosavadním průběhu vzdělávání do činností a oblastí, které nás obklopují v každodenním životě. Každý si…

Kontakt

Základní škola Poniklá,
příspěvková organizace

  • IČO: 72743077
  • Poniklá 148
  • 512 42 Poniklá
Aktuální pohled na školu