Dobrovolná docházka I. stupně

K dobrovolné docházce od 25. 5. 2020 se nám do 18. 5. přihlásilo celkem 34 dětí. Vytvořili jsme z nich tedy 3 skupiny, do kterých jsme zařadili děti tímto způsobem – 1. skupina 1. a 2. ročník, 2. skupina 3. ročník a 3. skupina 4. a 5. ročník. První skupinu bude v dopoledních hodinách vyučovat paní třídní učitelka Lenka Holubcová a v čase školní družiny na ně bude dohlížet paní vychovatelka Kučerová. U 2. a 3. skupiny se v době výuky vystřídají především paní třídní učitelka Eva Holubcová a pan učitel Petřivý. Skupina 4. a 5. ročníku skončí každý den po 5. vyučovací hodině a obědě kolem 13 hodiny. Děti ze skupiny 3. ročníku navštěvující školní družinu budou v odpoledních hodinách pod dohledem pedagogů 2. stupně. Ostatní budou uvolňovány podle běžného rozvrhu. Rodiče, kteří budou chtít změnit časy odchodů ze ŠD, nechť nás o tom písemně informují.

Jěště upozorňuji, že dítě, které nepřinese v pondělí podepsané čestné prohlášení (pokud ho tedy už rodiče nedoložili dříve), nemůže být vpuštěno do školy.

Kontakt

Základní škola Poniklá,
příspěvková organizace

  • IČO: 72743077
  • Poniklá 148
  • 512 42 Poniklá
Aktuální pohled na školu