Opakované volby do ŠR

Vážení rodiče, protože momentálně nemáme žádného nového kandidáta na člena školské rady, vyhlašuji druhou výzvu na podání kandidátů. O třídních schůzkách 11. 4. 2019 proběhne 2. pokus o zvolení 2 nových členů zastupujících ve školské radě rodiče žáků. Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zákonný zástupce, může navrhnout i více kandidátů. Návrh musí obsahovat:

  1. jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele
  2. jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu kandidáta
  3. podpis navrhovatele

Návrhy podávejte písemně na adresu Základní školy Poniklá do 8. 4. 2019.

Přílohy

Návrh kandidáta 194.66 kB
Kontakt

Základní škola Poniklá,
příspěvková organizace

  • IČO: 72743077
  • Poniklá 148
  • 512 42 Poniklá
Aktuální pohled na školu