Otevření školy

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Obsahem výuky bude tedy především učivo z předmětů přijímací zkoušky (Čj, M). Cílem není obnovit výuku v plném rozsahu učebního plánu, ale pomoci připravit žáky na přijímací zkoušky na SŠ. Při přítomnosti všech deváťáků ve škole zároveň z velké části nahradíme vzdělávání na dálku běžnou výukou. Vzdělávací aktivity budou probíhat čtyři dny v týdnu v dopoledních blocích. Začínat budeme v 8:30 (škola otevřena od 8:10), rozvrh najdete v příloze.

Ve škole je nutné dodržovat pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:

· Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

· Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky (ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).

· Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

· V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Ovšem v případě rizikovosti některých pedagogických pracovníků musí mít žáci roušku i ve třídě při dodržení rozestupů.

· Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

· Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

Samozřejmě pro pobyt ve škole platí běžná pravidla stanovená školním řádem (včetně omlouvání nepřítomnosti).

Před vstupem do školy je třeba odevzdat podepsané čestné prohlášení /viz. příloha/ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Přílohy

Rozvrh 97.11 kB
Čestné prohlášení 248.23 kB
Kontakt

Základní škola Poniklá,
příspěvková organizace

  • IČO: 72743077
  • Poniklá 148
  • 512 42 Poniklá
Aktuální pohled na školu