Zahájení výuky 1. stupně

Vážení rodiče, v souladu s harmonogramem uvolňování krizových opatření se také naše škola 25. května otevře pro žáky 1. stupně. Vzdělávání ve škole je dobrovolné, i nadále bude probíhat distanční výuka. Děti ve škole i doma budou pracovat podle stejných učebních plánů, ale lze předpokládat, že ve škole zařadíme i další vzdělávací aktivity. Děti budou po celou dobu přítomnosti ve škole rozděleny do stálých 15 členných skupin. Jednotlivé skupiny budou po celou dobu vyučování v jedné učebně (jeden žák v lavici). Organizaci výuky přizpůsobíme tomu, aby se i v ostatních prostorách školy tyto skupiny v podstatě nepotkávaly. Vyučování bude končit podle běžného rozvrhu, popřípadě u dětí přihlášených do družiny bude pobyt ve škole přizpůsoben jejich docházce do družiny (ranní družina nebude). Děti mohou využít i služeb školní jídelny. Prosíme Vás tedy o vyjádření, zda máte o tuto docházku do školy zájem. Dítě je třeba přihlásit do 18. 5. (nejlépe na email školy). Před vstupem do školy je třeba odevzdat podepsané čestné prohlášení /viz. příloha/ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, tak rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. V příloze najdete ještě souhrn pravidel chování vycházejících z krizových opatření, které je nutné dodržovat.

Přílohy

Čestné prohlášení 248.23 kB
Pravidla - ochrana zdraví 365.71 kB
Kontakt

Základní škola Poniklá,
příspěvková organizace

  • IČO: 72743077
  • Poniklá 148
  • 512 42 Poniklá
Aktuální pohled na školu