Zaměstnanci

Ředitel

Mgr. Zdeněk Vinklář
D 9, In 5,6, F 9, ČaZ 6-9 Ch
zdenek.vinklar(at)ponikla.cz

Pedagogové

I. stupeň

Mgr. Eva Holubcová
třídní učitelka II. třídy (3., 4. a 5. ročník), Čj, Vl
eva.holubcova(at)ponikla.cz
Mgr. Lenka Holubcová
třídní učitelka I. třídy (1. a 2. ročník), dyslektická asistentka
lenka.holubcova(at)ponikla.cz
Mgr. Zdeněk Petřivý
Ma, Aj, Vv
zdenek.petrivy(at)ponikla.cz

II. stupeň

Mgr. Zdeněk Petřivý
třídní učitel VII. třídy, F 7, VV 6,7, metodik prevence soc. pat. jevů
zdenek.petrivy(at)ponikla.cz
Mgr. Václav Mikule
třídní učitel VIII. třídy, koordinátor ekologické výchovy, M, Př
vaclav.mikule(at)ponikla.cz
Ing. Alena Stránská
třídní učitelka IX. třídy, Aj, Nj, Vv
aja.skola(at)seznam.cz
Mgr. Lucie Kubátová
třídní učitelka VI. třídy, Čj, D, Hv
kubatova.lucie(at)centrum.cz
Mgr. Eva Holubcová
Čj 6
Mgr. Gabriela Kučerová
D 7, 8
KucerovaGabina(at)seznam.cz
Mgr. Tomáš Veber
M, Z, ČaZ, Tv 3, 4, 5
tomas.veber(at)email.cz

Vychovatelka školní družiny

Mgr. Gabriela Kučerová
KucerovaGabina(at)seznam.cz

Správní zaměstnanci

Petr Holubec
školník
Ivana Tryznová
vedoucí školní jídelny
Ludmila Krausová
vedoucí kuchařka
Eva Kohoutová
uklízečka
Alena Nováková
uklízečka