Řád školní jídelny

Každý strávník si musí vyplnit písemnou přihlášku, kde uvede pravdivé informace, za mladistvé vyplní rodiče.

V naší jídelně se vaří jednotná strava. Je zde snaha skloubit zdravou výživu, peněžní limit i chutě dětí. Skladba jídelníčku se pečlivě připravuje a jídelníček je vyvěšen vždy s předstihem na nástěnce v jídelně.

Strávník je automaticky přihlášen na každý vyučující den, je možno si sjednat stravování pouze určité dny v týdnu.

Odhlášení obědů musí být provedeno 24 hodin předem u vedoucí školní jídelny.

Po dobu nemoci nemá žák na dotovaný oběd nárok, pouze první den absence si jej může odnést ve vlastní nádobě (není odhlášeno 24 hodin předem).

V ceně oběda je zahrnuto:

 • pití o velké přestávce (čaj, mléko, kakao, bílá káva, ...)
 • hlavní chod
  • jedna porce polévky (0,25 l)
  • jedna porce hlavního pokrmu (1 porce masa, přílohy dle chuti, lze si jít 1x pro přídavek)
  • pití
  • ovoce či zelenina (jen v některé dny)
 • dětem zapsaným ve školní družině jsou tekutiny rovněž zajištěny

Obědy jsou vydávány od 11:30 hod do 13:30 hod

Strávníci chodí na jídlo v předepsaných intervalech, spolu s pedagogickým dozorem.

Před odchodem z jídelny si po sobě každý odnese ze stolu své nádobí na k tomu určená místa. Není dovoleno nádobí či nedojedenou stravu odnášet mimo prostory jídelny.

Platba obědů se provádí v hotovosti, nebo dle dohody převodem. Strávník obdrží obálku, na které je napsáno:

 • jméno, třída
 • měsíc, za který platba probíhá
 • odpočty za měsíc předchozí

Vedoucí ŠJ potvrdí zaplacení obědů razítkem s datem platby.

Platby se vybírají v termínu 15. – 30. den v měsíci. Při nezaplacení do konce měsíce se strávník stává dlužníkem a je z obědů automaticky stažen. Po zaplacení dlužné částky, je opět okamžitě řádným strávníkem.

Případné nejasnosti, které jsou spojeny se stravováním, řeší Ivana Tryznová.

V Poniklé 1. ledna 2002

Kontakt

Základní škola Poniklá,
příspěvková organizace

 • IČO: 72743077
 • Poniklá 148
 • 512 42 Poniklá
Kontakt na školní jídelnu

Ivana Tryznová