Základní pokyny ke stravování

 • každý nový strávník si musí vyplnit písemnou přihlášku, kde uvede potřebné informace
 • strávník je automaticky přihlášen na oběd každý vyučující den (po dohodě možno jinak)
 • v naší ŠJ se vaří jednotná strava – je zde snaha spojit zdravou výživu, dané normy, peněžní limity a v neposlední řadě i chutě dětí
 • v ceně oběda je zahrnuto: polévka, hlavní chod, nápoj (ovoce, zelenina, moučník – dle financí)
 • obědy jsou vydávány od 11:45 hod do 13:00 hod
 • do jídelny chodí žáci v rozepsaných intervalech a v doprovodu pedagogů
 • před odchodem z jídelny si každý po sobě odnese použité nádobí na předem určená místa
 • nedojedenou dotovanou stravu, ani nádobí, není dovoleno z jídelny odnášet
 • po dobu nemoci nemá žák na dotovanou stravu nárok, pouze první den nepřítomnosti si jej může odnést ve vlasních nádobách
 • obědy je povinnost odhlašovat 24 hodin předem (později nebude uznáno)
 • odečty za odhlášenou stravu se provádí vždy v následujícím měsíci
 • patnáctý den v měsíci obdrží stávníci obálky s údaji o poskytnutém stravování (počet obědů, cena)
 • platbu za stravování je nutno provést patnáctý až třicátý den v měsíci, jinak se strávník stává neplatičem a až do zaplacení je z obědů stažen
 • po zaplacení dlužné částky se stává opět řádným strávníkem
 • platba za stravování se může provádět hotově, nebo bankovním převodem (nutno dohodnout)
Vzhledem k výživovým normám (které jsme povinni dodržovat) a k ceně potravin, je cena oběda stanovena takto
7 až 10 let 11 až 14 let 15 a více let
23 Kč 25 Kč 27 Kč

Odhlašování

 • 24 hodin předem – osobně, telefonem, sourozenec
 • (+420) 605 476 984 (stačí SMS)
 • Po nemoci je nutno dítě na stravu opět přihlásit

Písemná přihláška ke stažení

Písemná přihláška 392 kB
Kontakt

Základní škola Poniklá,
příspěvková organizace

 • IČO: 72743077
 • Poniklá 148
 • 512 42 Poniklá
Kontakt na školní jídelnu

Ivana Tryznová