Volby do ŠR

Vážení rodiče, v tomto roce skočilo volební období členů školské rady. O třídních schůzkách 15. 11. 2018 proběhnou volby 2 členů zastupujících ve školské radě rodiče žáků. Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zákonný zástupce, může navrhnout i více kandidátů. Návrh musí obsahovat:

  1. jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele
  2. jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu kandidáta
  3. podpis navrhovatele

Návrhy podávejte písemně na adresu Základní školy Poniklá do 7. 11. 2018. Další informace o ŠR a formulář návrhu kandidáta najdete v záložce Školské rady.

Kontakt

Základní škola Poniklá,
příspěvková organizace

  • IČO: 72743077
  • Poniklá 148
  • 512 42 Poniklá
Aktuální pohled na školu